Imprimeix
Categoria: Normativa

REGLAMENT TÈCNIC

Carrosseria:

1/32 de sèrie, de plàstic rígid o resina fabricats per les diferents marques comercials de Slot.

Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres originals. És recomanable no posar dorsals que puguin confondre als comissaris de pista.

No es permet rebaixar pes, llimar o deformar la carrosseria.

Es poden treure fars auxiliars, copilots, antenes i paraxocs. Es poden treure o desconnectar les bombetes o LEDs i els seus cables en els cotxes que portin llum, però conservant tots els altres accessoris i suports. Es poden eliminar els retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria, i els neteja-parabrises.

Es pot canviar la safata del pilot per una de lexan o altre material (menys a Copa 56), però no pot ser transparent. El pilot haurà d'estar pintat de manera que es reprodueixi el més real possible cap, cos, braços i volant. Haurà d'estar situat en posició lògica i ser visible a traves del parabrisa davanter i dels vidres laterals.

Cargols lliures, sense foradar la carrosseria. Es pot intercalar una volandera (arandela) per evitar que els pneumàtics freguin amb la carrosseria.

Alerons:

Si durant la cursa es perd un aleró, la primera vegada es podrà reposar en la següent parada per canvi de carril. No es podrà fer cap intervenció al cotxe que no sigui estrictament la d’enganxar l’aleró al seu lloc. Es procurarà fer una reparació amb un mínim de resistència per tal d’acabar la cursa en condicions. A partir d’aquest moment, els alerons s’han de reposar abans de 4 voltes després de la seva pèrdua. Si la pèrdua de l’aleró es causada per un comissari o per un accident provocat per un altre pilot, s’aplicarà la norma com si fos el primer cop que cau l’aleró. La decisió dependrà del Director de Cursa, consultats els testimonis de l’accident.

 Aquestes normes no s’aplicaran a la categories Camions i Copa 56.

Xassís:

De plàstic. El de sèrie del cotxe, o un xassís 3D comercial pensat per aquell model, o un xassís universal que es pugui muntar sense modificar la carrosseria i estigui fixat a ella amb cargols. A la categoria Copa 56 el xassís ha de ser el de sèrie. A la categoria Fórmula 1 el xassís també pot ser metàl·lic o de fibra. En els cotxes Scalextric antics, que originalment portaven motor obert, està permès retallar el menys possible la finestra del xassís per poder muntar un motor modern. Es poden fer petits forats a la bancada per poder collar el motor amb cargols. L’ imant suplementari es pot suprimir. Alçada mínima de qualsevol part del vehicle, 1mm.

Motor:

Es pot enganxar amb cola, cinta adhesiva i/o cargols.

Bancades i suport de motor:

Queden admesos tots els suports de motor fabricats per qualsevol marca comercial. Es poden fer petits forats a la bancada per poder collar el motor amb cargols.

La bancada s’ha de poder muntar sense modificar el xassís ni cap altra part del cotxe.

Guia:

De plàstic. Ha de tenir un emplaçament únic i no podrà sobresortir per la part frontal de la carrosseria.

Cables i trenetes:

Lliures. Es permet soldar els cables al motor; també es poden enganxar amb cinta al xassís. En els cotxes que no portin cables, es poden posar uns per unir les làmines de contacte (o les trenetes) amb el motor; sempre que no impliqui una modificació del xassís o la carrosseria.

Eixos:

Material lliure. El conjunt llanta-pneumàtic només pot sobresortir del pas de rodes 1mm per banda a la categoria Sport, o 2 mm a la categoria Copa 56, sense superar l’amplada màxima de cada categoria. A la resta de categories, cap part dels eixos pot sobresortir de la carrosseria.

Es poden canviar els semi-eixos davanters per un eix sencer.

Es poden posar volanderes i/o tubs per evitar l’oscil·lació lateral dels eixos, tant anteriors com posteriors.

Coixinets:

Lliures.

Llantes:

Lliures. Diàmetre mínim del conjunt llanta-pneumàtic: 13mm. Amplada mínima: 6mm.

Pneumàtics:

De goma o silicona negra.
Han de cobrir totalment la llanta. No poden tenir forma cònica.
Les rodes davanteres han de tocar el terra i s'hauran de moure al passar un paper 80gr/cm2 per sota.

REGLAMENT ESPORTIU

La puntuació per a la classificació final de cada cursa serà:

25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2, del primer al catorzè classificat, respectivament. Els participants a partir del quinzè lloc tindran un punt.

Es permet canviar qualsevol element durant la cursa excepte el xassís i la carrosseria. Les reparacions es poden fer només en temps de cursa. A les aturades entre mànegues, el cotxe no es podrà tocar, excepte quan el cotxe dugui més de 30 segons a boxes en el moment d’acabar la mànega. Si un pilot es veu obligat a abandonar, i vol seguir corrent, s’hauran de complir les següents condicions: Fer servir un cotxe que compleixi el reglament de la categoria que s’estigui corrent i tenir el permís del director de cursa i dels demés participants. S’anotaran com a resultat final les voltes del moment d’abandonar. En el cas de que amb el segon cotxe es facin més voltes que les que portava el primer cotxe en el moment del canvi, comptaran com a resultat final les voltes del segon cotxe.

El mateix cotxe només pot córrer un cop a cada cursa.

Resum Normes SLOT

 

1
0
0
s2smodern