Campionat Icària Turismes Spa

REGLAMENT TÈCNIC:

Poden participar rèpliques a escala 1/32 (tolerància entre 1/30-1/34) de cotxes que hagin participat entre 1963 i 1988, ambdós inclosos, en curses del Campionat d’Europa de Turismes (ETCC), les 24 Hores de Spa, o al Campionat d’Espanya de Turismes (CET), així com també al Campionat del Món de Turismes (WTCC) de 1987. En casos dubtosos d’escala, participació o any, es podrà demanar documentació acreditativa.

Apart de molts models disponibles en kit, joguina o resina, a continuació hi ha una llista orientativa de models comercials de slot que s’admeten, tant amb xassís original o adaptat (entre parèntesi el cotxe real representat):

spa taula1

spa taula2

 spa taula3

Carrosseria:

De plàstic rígid o resina. Haurà de reproduir fidelment el model representat. Només es podran fer més amples els passos de roda quan el model representat els dugués ampliats a la realitat.
Vidres rígids i transparents, fixats a la carrosseria. Només poden mancar els vidres de les portes davanteres.
Ha de dur els llums davanters i posteriors; no poden ser calques ni pintats.
Es poden suprimir copilots, retrovisors, paraxocs, neteja-parabrises i antenes.
Pintura i decoració lliure; es recomana que sigui coherent amb l’època del cotxe.
El pilot haurà d'estar pintat de manera que es reprodueixi el més real possible: cap, cos, braços i volant.
Haurà d'estar situat en posició lògica i ser visible a traves del parabrisa davanter i dels vidres laterals.
La safata del pilot no pot ser transparent. Ha de cobrir tot l’espai de l’habitacle.
Pes mínim del conjunt de tots els elements esmentats en aquest apartat: 20g.
Amplada màxima: 64mm.

Xassís:

Ha de ser majoritàriament de plàstic, si bé podrà tenir peces accessòries fetes amb altres materials.
Procedent d’un cotxe de slot fabricat en gran sèrie, o bé comercial de gran sèrie. També podrà ser fabricat en plàstic per una impressora 3D. Pot incloure els suports del motor i de l’eix posterior, o bé estar preparat per muntar alguna bancada de plàstic comercialitzada per una marca de Slot i fabricada en gran sèrie. La fixació a la carrosseria és lliure. Està permès modificar, alleugerir i reforçar el xassís; també llastrar, sempre en el pla superior. La fixació a la carrosseria és lliure.

Motor:

De caixa petita: Slot.it naranjito, Slot.it MX-15 21000rpm 12v o inferior (el motor Scaleauto SC-008 esconsidera superior i no està permès)
De Caixa SCX: Pro Speed 19600rpm 12v, o inferior
De caixa llarga: Ninco NC-5 16250rpm 12v, o inferior
De caixa llarga flat: Slot.it FLAT-6 (groc) 20000rpm 12v, o inferior
De caixa “Slim”: Scaleauto SC-0017 20000rpm 12v o inferior

Guia:

Guia lliure, de plàstic. Ha de tenir un emplaçament únic i no podrà sobresortir per la part frontal de la carrosseria. El suport de la guia no pot bascular.

Cables, pinyó, corona, coixinets i trenetes:

Lliures

Eixos:

Material lliure. El conjunt llanta-pneumàtic no pot sobresortir del pas de rodes.
Amplada màxima 60mm.

LLANTES:

Diàmetre màxim 17mm. Amplada màxima 10mm. Amplada mínima: 5mm. Les llantes posteriors seran de tamany i disseny igual. També les llantes davanteres seran iguals entre sí.

PNEUMÀTICS:

Lliures de goma o silicona negra. Han de cobrir totalment la llanta. No poden tenir forma cònica. Amplada màxima 10mm.
Les rodes davanteres han de tocar el terra i s'hauran de moure al passar un paper 80gr/cm2 per sota.

REGLAMENT ESPORTIU

El campionat constarà de 4 proves.
Al final del campionat, valdran els 3 millors resultats de cada pilot.

 

1
0
0
s2smodern

Campionat de Resistència Icària Slot

Campionat de curses per equips de 2 persones.
Estarà format per les següents proves:

1 Cursa de Sport
1 Cursa de GT/Turismes
1 Cursa de Clàssics
1 Cursa de Copa 56
1 Cursa de Camions
2 Curses d’Icària Turismes Spa

La composició dels equips pot variar entre les curses. La puntuació s’assigna de forma individual.
El campionat constarà de 7 proves. Al final del campionat, valdran els 5 millors resultats de cada pilot.

 

REGLAMENT GENERAL ESPORTIU:

COMANDAMENTS:

La connexió del comandament és per bananes de 4mm, segons l'esquema elèctric que s'adjunta.
El cable d'unió a la pista haurà de ser suficient llarg, (1m aproximadament) per evitar problemes de visibilitat als altres pilots.
Direcció de Carrera podrà verificar els comandaments dels pilots abans o desprès de cada cursa.

Diagrama Resistencia

VEHICLES:

Cada pilot haurà de tenir en cursa el seu propi vehicle, que haurà passat les verificacions corresponents per part de Direcció de Carrera.
En cap cas es permet utilitzar vehicles que no compleixin la reglamentació de la categoria, ni tampoc pot ser utilitzat un vehicle per dos o més pilots encara que sigui fora de cursa i sense puntuar.

ADHERENTS, OLIS, GASOLINA, LÍQUIDS:

Durant el temps de cursa queda prohibit utilitzar líquids adherents tipus Parma, olis, etc., tant en els pneumàtics com a la pista.
Es responsabilitat del Director de Cursa adequar l'estat de la pista segons les necessitats de la categoria, netejar, col·locació d'adherents, etc., tant abans com durant la cursa.

DIRECCIÓ DE CARRERA:

Tots els pilots tenen l'obligació de respectar al Director de Carrera.
Totes les decisions, resolucions o veredictes corresponent únicament a Direcció de Carrera i seran les úniques vàlides.
En cas de no haver Direcció de Carrera en alguna cursa per absència, malaltia, etc. les funcions aniran a parar a la persona que voluntàriament vulgui fer aquesta funció i compti amb l'acord de la majoria de pilots.

VERIFICACIONS TÈCNIQUES:

Els pilots hauran de deixar el cotxe a parc tancant quan ho sol·liciti el Director de Carrera.
Un cop els vehicles estan verificats i situats al parc tancat, no es poden manipular pel pilot ni per l’organització sinó és permès per direcció de cursa.
Un cop acabada una manega, els cotxes tornaran a parc tancat i no es poden retirar fins la finalització de la cursa, exceptuant si dóna autorització el Director de Carrera.
Direcció de Carrera podrà verificar un determinat vehicle en qualsevol moment de la cursa.

COMISSARIS DE PISTA:

La feina del comissari de pista consisteix en:
1 - Col·locar el vehicle al carril corresponent si aquest ha sortit fora.
Protocol per la col·locació dels vehicles:
Treure el vehicle que no permet el pas a la resta, posant últim el cotxe que ha provocat l’incident.
2 - Canviar els cotxes de pista i substituir el dorsal identificatiu al acabar cada manega. Aquesta operació ha de ser controlada pel propi pilot, doncs és l'únic responsable de que aquest canvi sigui correcte, en cas d'error el pilot no podrà reclamar.
Tots els pilots participants tenen l'obligació de fer de comissaris de pista com a mínim en una mànega, en cas contrari el pilot quedarà desqualificat de la cursa, exceptuant en cas de permetreu per causa justificada Direcció de Carrera.
Direcció de Carrera pot efectuar una rotació de la ubicació dels comissaris durant la cursa, per tal que tots realitzin la seva funció en diferents corbes.
Els pilots que han competit a la primera mànega faran de comissaris durant la segona, els participants de la segona seran comissaris a la tercera, etc. Els pilots de l'última mànega són els que faran de comissaris a la primera.
La feina de comissari es poder la part més antipàtica i pesada de les curses, a més es obligada per a tots els pilots, intenta fer-ho de la millor manera possible
*- Mira de no complicar la teva feina amb coses que puguin penjar sobre la pista, ni tampoc prendre begudes o menjar.
*- Intenta estar al màxim concentrat de manera que no tinguis converses amb d'altres , pensa que els pilots que estan competint els hi agrada tant com a tu que facis la feina de control correctament, veient ràpidament la sortida dels vehicles i no equivocant-se en el carril on s'ha de retornar.
*- Tot i que sempre es demana respecte i bones maneres per part de tots, no agafis sempre el que et diu un pilot com un insult directe i personal.
El pilot pot ajudar molt a la feina del comissari i per tant haurà de tenir en compte:
*- Assegura’t que el teu vehicle està al carril correcte en els canvis de pista i que el dorsal està ben col·locat i no es confon amb el color o els adhesius de la carrosseria, tu sabràs molt be en quina pista estàs i on esta situat el dorsal però el comissari poder no.
*- No oblidis que si surts fora del carril el responsable ets tu, el control no te cap culpa.
*- Si un altre participant et treu el cotxe o hi ha un altre al mig, pensa que les carreres són així i cridar al comissari no millorarà gaire la situació i el més probable és que no tingui la culpa de tot això.
*- Si crides al control per a que posi el cotxe el més probable es que el desconcertis en el moment crític, si el comissari ja té les mans ocupades per altres cotxes, és molt difícil que els teus crits li facin sortir una tercera ma i probablement el que faran es confondre’l encara més, de manera que trigarà encara més temps en posar els vehicles a pista
*- Si un comissari no fa bé la seva feina fes una reclamació al Director de Carrera, però els crits no es probable que l'ajudin a concentrar-se.
*- Intenta reprimir el teu geni els crits i els insults, l'únic que fan es donar una mala reputació a la nostra afecció, a més pensa que es pot sancionar per aquestes actituds.

CARRERA:

Es faran mànegues de 4 pilots, l'ordre serà segons la classificació de la darrera cursa. En primer lloc correran els pilots pitjor classificats i en últim lloc els millor classificats.
Per confeccionar les manegues de la primera cursa de l'any es farà servir la classificació de la categoria de l'any anterior. Direcció de Carrera pot decidir que les manegues es facin per cronometrada de tots els participants.
Els canvis de pista es faran segons l'ordre : 1 - 3 - 4 - 2
Durant el temps de canvi de pista el pilot o una persona autoritzada per ell podrà netejar els pneumàtics i les trenetes. No es poden fer altres operacions de manteniment, exceptuant en el cas que el cotxe es trobi a boxes com a mínim 1 minut abans de finalitzar el temps de la mànega.
Els comissaris efectuaran el canvi de pista de cotxes, que ha de ser supervisat pels pilots. El Director de carrera ha de demanar confirmació dels canvis abans de reiniciar la cursa. Un cop obtinguda la confirmació del canvi s'iniciarà la cursa, no es tindrà en compte cap reclamació ni es pararà la cursa.
Qualsevol pilot participant que durant la cursa hagi d 'abandonar per problema mecànic tan sols podrà reincorporarse amb el mateix vehicle ja reparat. Queda prohibit continuar la carrera amb un altre vehicle diferent al que ha iniciat la cursa, en aquest cas el pilot quedarà desqualificat de la cursa perdent totes les voltes fetes amb el vehicle inicial.
En cas d'abandonament de la cursa el pilot quedarà a la classificació d'acord a les voltes registrades abans d'abandonar y tindrà els punts corresponents a la seva posició dins la classificació de la cursa.
La classificació final d'una cursa es farà sumant el nombre total de voltes més la fracció de la coma obtingut per cada pilot al final de totes les mànegues. En cas d'empat en voltes i coma guanyarà el pilot que hagi fet la volta més ràpida. En cas de no poder-se decidir així, valdrà el millor nombre de voltes en una mànega. Si l’empat continua, es repartiran els punts corresponents a les 2 posicions afectades.

VEHICLES PERILLOSOS:

Direcció de Carrera pot demanar en qualsevol moment de la carrera o entrenaments la parada i retirada immediata
de qualsevol vehicle que pugui danyar directa o indirectament les instal·lacions del circuit, o be dificulti o obstaculitzi
el normal desenvolupament de la cursa a la resta de participants, ja sigui per qüestió mecànica o per conducció
indeguda, negligent o maliciosa per part del pilot.

 Entrada AEIcaria

1
0
0
s2smodern